Declaració d’ accessibilitat per a Eixos S.L.

Data d’última actualització: 29 de Febrer de 2024
Versió: 1.3
Aprovació: GMOL Solutions, 29 de Febrer de 2024
Compliment: Compleix
Normativa de referència: WCAG 2.1, UNE-EN 301 549: 2022
Nivell de conformitat: AA

Objectiu del document:
El present document constitueix la Declaració d’ Accessibilitat per a Eixos S.L., de conformitat amb els requisits del Programa Kit Digital. Detalla el compromís de l’organització amb l’accessibilitat web i la seva adhesió a les pautes i estàndards establerts per WCAG 2.1 i la norma UNE-EN 301 549:2022.

Abast:
Aquesta declaració abasta totes les pàgines, textos, imatges i vídeos allotjats sota el domini eixoscreativa.com

Responsable de l’ accessibilitat:
Eixos S.L.
Contacte: hola@eixoscreativa.com
Telèfon: + 34 630116924
Adreça: C/ de Ramon Turró, 73 08005 Barcelona

Procediment de queixes i contacte:
Per reportar qualsevol problema d’ accessibilitat o presentar suggeriments, per favor contacti’ ns a través dels següents mitjans:

Compatibilitat amb navegadors i dispositius:
Aquest lloc web és compatible amb una varietat de navegadors i dispositius, incloent-hi Google Chrome, Safari, Opera, Samsung Internet Browser i Mozilla Firefox.

Plans de millora:
Actualment no es disposen de dades sobre futures millores en matèria d’ accessibilitat.