Competències STEAM per a professors

Formació en programació, electrònica i robòtica educatives i la seva aplicació a l’aula desde infantil a la ESO.

Amb aquest curs us endinsareu en el món de la programació, l’electrònica i la robòtica a través d’activitats pràctiques per abordar el disseny d’activitats que podeu traslladar a les vostres aules. Convida als teus alumnes a explorar, experimentar i crear a través del joc! 

A més a més, hi ha la possibilitat de certificar aquesta formació a través del Departament d’Ensenyament.

Suma’t al repte! Connectem les Competències STEAM i l’educació.

Dirigit a:

  • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària.
  • Educadors/es de projectes educatius.

Exemple de Continguts:

Podeu fer tot el curs o només el mòdul que us interessi 

Mòdul 1. Introducció a l’STEAM (3h – teleformació)

Mòdul 2. Programació educativa (10h teleformació)

Mòdul 3. Electrònica (6h presencials o online)*

Mòdul 4. Robòtica (6h presencials o online)*

Mòdul 5. Art i tecnologia (5 hores teleformació)

* Es pot fer amb l’equipament de la dotació del Departament d’Ensenyament.

Objectius:

  • Adquirir els coneixements bàsics en programació, l’electrònica i la robòtica per treballar les competències STEAM.
  • Conèixer diferents formes d’aplicar aquests coneixements a l’aula.
  • Preparar ambients que incorporin amb seguretat la tecnologia.
  • Dissenyar activitats lúdiques que treballin la programació o el pensament computacional, l’electrònica i la robòtica.

Metodologia:

La durada del curs és de 30 hores que poden ser en format presencial o semipresencial. Aquesta formació es pot fer en diferents formats, adaptant-nos a les necessitats de cada centre

A) Format presencial:

 30 hores de formació presencial distribuïdes segons les necessitats i disponibilitats de l’equip docent. Ens desplacem a l’escola. 

B) Format semipresencial:

Combinació de classes online asíncrones amb classes presencials. 

  • 12 hores de formació presencial  (Distribuïdes a conveniència). Ens desplacem a l’escola.
  • 18 hores de formació on line (teleformació asíncrona)

C)  Format online:

Combinació de classes online asíncrones amb classes online en directe.  

  • 12 hores de formación online a temps real (Aula Virtua)
  • 18 hores de teleformació. 

Aquesta formació totalment online només seria possible le en cas de que l’escola disposes del material tecnològic objecte de la formació (per exemple en el cas de fer formació centrada en el material adquirit per l’escola) 

 

 

GALERIA