Mesures de prevenció, seguretat i Higiene Extraescolars Acadèmia

 

MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE

INTRODUCCIÓ
Les activitats extraescolars tenen un valor educatiu molt important ja que contribueixen o complementen l’aprenentatge dels infants i tenen un valor social ja que fomenten les relacions entre els infants i ajuden a la conciliació familiar.

Des d’Eixos Creativa apostem per continuar amb les nostres activitats amb el màxim de normalitat possible. Ja tenim l’experiència d’haver desenvolupat un casal d’estiu amb totes les mesures de protecció en relació al COVID19 agafant com a base les directrius marcades per la Generalitat de Catalunya i creant un protocol propi.

Així doncs hem aplicat i adaptat aquest protocol a les nostres activitats extraescolars perquè aquest any el més important és la seguretat dels infants, de les famílies i dels nostres monitors i monitores.

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran a les activitats que es fan a la nostra acadèmia.

ENTRADES I SORTIDES

 • Hi haurà dos punts d'accés d'entrada i sortida. Un pel Carrer Ramon Turró, 73 i l'altre pels Jardins de la Mercè Plantada. Us informarem de quin és el punt d'accés i recollida dels infants abans de l'inici de les activitats.
 • En cas de coincidir amb més famílies demanem mantenir la distància de seguretat de dos metres.
 • No es permetrà l'entrada de cap familiar llevat en casos de necessitat. En aquest cas sempre s’haurà de fer amb mascareta, s’haurà de desinfectar amb gel hidroalcohòlic. Així doncs, el comiat i la rebuda dels infants s'haurà de realitzar a l'exterior.
 • Abans d'entrar es farà la comprovació de l’estat de salut i es prendrà la temperatura tant als infants com als monitors.
 • Si un infant o monitor te febre o presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 no podrà assistir a l’activitat.

COMPROVACIÓ ESTAT DE SALUT

 • Cada família haurà de signar pel pare/mare o tutor legal de l’infant una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes al centre, d'informar al centre de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir-hi un contacte estret davant de qualsevol incidència. No es podrà començar l'activitat sense aquesta documentació signada.
 • Si un infant o monitor te febre o presenta algun símptoma compatible amb el COVID-19 no podrà assistir a l'ativitat. Aquests símptomes son:
  • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
  • Tos
  • Dificultat per respirar
  • Congestió nasal i/o mal de coll amb febre o qualsevol altre símptoma d'aquesta llista.
  • Mal de panxa amb vòmits i/o diarrea
  • Malestar general o dolor muscular
  • Pèrdua de gust i/o olfacte

ORGANITAZACIÓ D'ESPAIS I GRUPS

 • Ventilació: Es procurarà fer les classes amb les dues portes obertes per tal de que hi hagi ventilació creuada constant. 
 • Disposició: Es deixarà la distància mínima d'1,5 m entre infant i infant. I en cas de no ser possible la disposició serà la següent:

taula seients buits

Es deixarà un seient buit a cada costat i al davant de cada infant.

Dintre del grup es procurarà ubicar als infants tenint en compte la seva pertinença a un grup de convivència,escola, relació familiar o social fora del centre.

MONITORS:

 • Els monitors i monitores rebran formació sobre protocols de seguretat, higiene i desinfecció per part d’Eixos Creativa.
 • Els monitors i monitores signaran una fulla de responsabilitat on es comprometen entre d’altres coses a informar en cas que pateixin símptomes vinculats amb el COVID-19 o bé en cas que hagin tingut contacte amb un cas positiu o sospitós de COVID-19.
 • En arribar al centre hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i desinfectar el mòbil amb la solució d’alcohol Isopropílic
 • Ús de mascareta en el transcurs de l’activitat i fins abandonar el centre.

HÀBITS D’HIGIENE GENERALS

 • Tant les monitores i monitors com els infants portaran mascareta durant l’activitat.
 • Els monitors i monitores disposaran del següent kit de desinfecció:
  • Gel Hidroalcohòlic (70%) per a la desinfecció de mans
  • Sol·lució d’alcohol Isopropílic (70%) per a la desinfecció d’objectes.
  • Paquet de tovalloletes humides
  • Pack/rotllo de mocadors/paper d’un sol ús
 • Els monitors disposaran de gel hidroalcohòlic que els infants s’hauran de posar a l’entrar a l’aula on es farà l’activitat i al sortir de l’aula.
 • El rentat/desinfecció de mans es farà també en les següents situacions:
  • Abans i després d’anar al lavabo
  • Després d’esternudar o tossir
  • Abans de treure’s o posar la mascareta.
 • Hàbits al anar al lavabo:
  • Els nens aniran d’un en un al lavabo
  • El monitor/a desinfectarà les mans de l’infant abans i després d’anar al lavabo.

NETEJA I DESINFECCIÓ

 • Neteja del centre en profunditat una vegada al dia.
 • Desinfecció de zones comunes
 • Es desinfectaran els lavabos al acabar dia
 • Es desinfectaran els espais i materials que s’han fet servir després de cada activitat.
 • Neteja i desinfecció dels espais on es guarden les pertinences els alumnes al final del dia.
 • S’ha creat un protocol específic de desinfecció i neteja.

 ÚS DE MASCARETES

 • Els i les monitores portaran mascareta durant tota l’estona quan estiguin dintre.
 • Cal que els nens portin la mascareta posada en entrar.
 • En cas de no poder mantenir la distància de seguretat es farà ús de mascareta en l’infant i el monitor o monitora.

PROTOCOLS CONCRETS PER A CADA ACTIVITAT

JUMPINGCLAY ART:

 • Cada infant tindrà una capseta marcada amb el nom on guardarà la seves eines i feines fetes. Serà sempre el/la monitor/a qui repartirà i recollirà les capses una vegada acabada l’activitat.
 • Serà sempre el/la monitor/a qui repartirà el material (jumpingclay, material complementari) als infants evitant la manipulació per cap altre nen/a.
 • En el cas que el material s’assequi i no es puguin enganxar les parts es posarà una mica d’aigua en potet individual per que es puguin humitejar les parts o bé es donarà una tovalloleta humida.
 • El/la monitor/a haurà de fer una previsió abans de la sessió del material que cal posar a cada nen per evitar al màxim la manipulació de material durant els tallers.
 • S’evitarà en la mesura del possible la compartició de material.
 • En cas de compartir material es procedirà a la seva desinfecció entre ús i ús.

DIBUIX I CÒMIC

 • El primer dia de l’activitat es repartirà un kit bàsic a cada infant que posarà en una bosseta amb el nom i que serà seu al llarg del curs:
  • Llapis grafit
  • Goma
  • Pinzells
 • En el cas del material per a les tècniques seques com ceres o retoladors haurà de ser compartit. Es prioritzarà que la compartició sigui entre grups de convivència, familiars o relacions socials fora de l’escola. Una vegada utilitzat el material es procedirà a la seva desinfecció.
  També hi h la opció de demanar a les famílies que cada infant porti el material de casa.
 • En el cas de tècniques humides serà Eixos que el proporcionarà ja que no hi ha contacte directe amb el material ja que cada infant tindrà els seus propis pinzells.
 • Cada alumne/a tindrà una carpeta on anirà guardant els seus treballs i aquests quedaran a l’escola fins a final de curs.

TECNOLOGIA CREATIVA/STOP MOTION

 • A l’hora de crear les parelles de treball es prioritzarà que siguin membres d’una mateixa unitat de convivència a l’escola, familiar o aquells infants que tinguin relacions socials fora de l'acadèmia (en aquest últim cas ha d’estar confirmat per als pares dels respectius infants).
 • En cas que sobrin ordinadors es prioritzarà el treball individual que no pas al treball en parella.
 • Les parelles seran el màxim d’estables possible al llarg del curs evitant canvis.
 • Es desinfectaran els equips que hagin entrat en contacte directe amb els infants amb alcohol Isopropílic (70%) i amb un paper d’un sol ús que serà llençat després de netejar cada equip (teclats, mousse, tauletes, plaques etc...)

ACTUACIÓ DAVANT D'UN CAS POSSIBLE DE COVID-19 DURANT L'ACTIVITAT

En cas de que un infant presenti algun d’aquests símptomes en el transcurs de l'activitat:

 • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Congestió nasal i/o mal de coll amb febre o qualsevol altre símptoma d'aquesta llista.
 • Mal de panxa amb vòmits i/o diarrea
 • Malestar general o dolor muscular
 • Pèrdua de gust i/o olfacte

Es procedirà a col·locar una màscara quirúrgica i l’aïllament de l’infant de la resta de participants acompanyat d’una persona responsable de l’activitat que portarà la mascareta quirúrgica es contactarà amb la família perquè vinguin a recollir a l'infant i se seguiran les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.

*Aquests símptomes poden variar segons les indicacions de les autoritats responsables


CONFINAMENT
En cas de confinament oferirem la possibilitat a les famílies de poder continuar les activitats de manera telemàtica.


FaLang translation system by Faboba

On es fa ?

Al nostre centre:

Curs 2023-2024
I4 i I5 
Dilluns de 17:30 a 18:30
De 1r a 6è
Dilluns 17:30 a 18:30

C/ Ramon turró, 73 de Barcelona 08005 Barcelona
hola@eixos-creativa.com 934106939

 

 APÚNTA-T'HI 

Escoles:


Escola A. Brusi 
Escola Bogatell
Escola Catalonia
Col·legi Lestonnac
Escola L'Arenal de Llevant
Escola Les Acàcies 
Escola Rambleta del Clot
Escola Turó Blau 
St. Nicholas School 
Escola La Farigola de Vallcarca
Escola La Concepció
Escola Ignasi Iglesias
Escola Diputació 
Escola Auró
Escola Entença
Col·legi Augusta

Ets d'una AMPA/AFA o escola? 

Si t'interessa aquesta activitat

CONTACTA'NS

Per proporcionar-vos el millor servei, el nostre lloc web utilitza cookies. Pel sol fet de continuar navegant pel nostre lloc, esteu acceptant el nostre ús de les cookies. Politica de cookies