Mesures de prevenció, seguretat i Higiene

 

MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE

Aquest escrit pretén informar les famílies sobre els “Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020” aprovats per la Direcció General de Joventut i pel comitè tècnic del PROCICAT, a partir del document marc estratègic de referència establert des de Salut Pública.

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran al nostre casal:

Entrades i sortides

 • Per tal de poder controlar la rotació de les persones que entren al centre i evitar aglomeracions en hores punta establirem torns d’entrada i de sortida que us farem arribar abans de l’inici de l’activitat.
 • En cas de coincidir amb més famílies demanem mantenir la distància de seguretat de dos metres.
 • No es permetrà l'entrada de cap familiar llevat en casos de necessitat. En aquest cas sempre s’haurà de fer amb mascareta, s’haurà de desinfectar amb gel hidroalcohòlic. Així doncs, el comiat i la rebuda dels infants s'haurà de realitzar a l'exterior.
 • Abans d'entrar es farà la comprovació de l’estat de salut tant als infants com als monitors.
 • Si un infant o monitor te febre o presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 no podrà assistir a l’activitat.
 • Els infants han de venir al centre acompanyats sempre d’un adult que pugui deixar constància de l’estat de salut del/la participant.

Comprovació estat de salut

 • Abans de començar el torn cada família haurà de portar signada pel pare/mare o tutor legal de l’infant una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes al centre, d'informar al centre de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir-hi un contacte estret davant de qualsevol incidència. Aquesta declaració serà enviada per correu electrònic y caldrà omplira i signarla digitalment. 
 • Les famílies hauran de comprovar cada dia abans d’assistir al casal la temperatura dels nen o nena que assisteix al casal.
 • Diàriament es farà una comprovació dels símptomes dels i les alumnes i del personal que assisteixen al centre. Es portarà un registre diari de l’estat de salut i la temperatura del nen o nena. El personal del casal li prendrà la temperatura en el cas que la família no li hagi pres la temperatura a casa.
 • Si un infant o monitor te febre o presenta algun símptoma compatible amb el COVID-19 no podrà assistir al casal. Aquests símptomes son:
  • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
  • Tos
  • Dificultat per respirar
  • Congestió nasal*
  • Mal de coll*
  • Mal de panxa
  • Vòmits
  • Diarrea
  • Malestar general o dolor muscular

*Sempre que vagin acompanyats de febre o d'un altre símptoma del llistat.

Organitzacióde  grups i espais: Dividirem els infants en dos grups que estaran separats.

Responsable de seguretat i higiene

Aquest any s’afegeix la figura del/de la responsable de seguretat i higiene.

El/la responsable de seguretat i higiene, format/formada per l’organisme o organismes pertinents (Departament de Salut i Departament de Joventut de la Generalitat) per exercir com a tal, vetllarà per mantenir les condicions de seguretat i higiene dictades en el marc estratègic i es farà/n responsable/s de mantenir actualitzats els diferents documents i protocols que han de formar part de “l’Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures” (recull de protocols i mesures).

Hàbits d’Higiene

 • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre i en les diferents zones de treball
 • Els/les alumnes i monitors hauran de posar-se gel hidroalcohòlic al entrar i després rentar-se les mans amb profunditat.
 • De la mateixa manera hauran de posar-se gel hidroalcohòlic al sortir.
 • Tota persona que entri al centre haurà de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que posarem a l'entrada.
 • Quan s’estigui a fora el monitor/a portarà un gel hidroalcohòlic que anirà aplicant tants als nens com a ell/a mateixa en cas necessari.
 • El rentat de mans o desinfecció de manera sistemàtica: Abans de entrar i sortir del recinte, abans de començar i en finalitzar una activitat, abans i després d’esmorzar, abans i després de dinar, abans i després d’anar a l’WC abans i després d’esternudar o tossir.

Neteja i desinfecció

 • Neteja del centre en profunditat una vegada al dia.
 • Desinfecció de zones comunes diverses vegades al dia.
 • Es desinfectaran els lavabos diverses vegades al llarg del dia
 • Es desinfectaran els espais i materials que s’han fet servir després de cada activitat.
 • Neteja i desinfecció dels espais on es guarden les pertinences els alumnes al final del dia.
 • Sempre que sigui possible es deixarà una o dues portes obertes del local per tal de que hi hagi ventilació continuada.
 • S’ha creat un protocol específic de desinfecció i neteja.

Material i equipament

 • A l’inici de setmana donarem el material que necessita cada infant per tota la setmana i el guardarà en un espai reservat només per ella.
 • Material personal que s’ha de portar de casa (Tot marcat amb el nom)
  • Un estoig marcat amb el nom amb:
   • Llapis per dibuixar
   • Goma
   • Tisores
   • Llapis de colors, ceres o retoladors
   • Tub de cola
  • Ampolleta d’aigua o cantimplora marcada amb el nom
  • Gorra
  • Esmorzar dintre d’una carmanyola tancada marcada amb el nom
  • Mascareta higiènica o reutilitzable posada al entrar i una bossa hermètica o una capseta marcades amb el nom on posar la màscara en cas de no utilitzar-la i garantir així la seva higiene. 
  • Mascareta de recanvi a la motxilla.
  • Cada alumne/a disposarà d’un espai fixe marcat amb el nom on deixarà les seves pertinences així com el material que porti de casa durant tota la setmana.

Ús de mascaretes:

 • Tots els assistents al casal hauran de portar la mascareta posada llevat quan estiguem a l'exterior. En cas de no poder mantenir la distància de seguretat es farà ús de mascareta en l’infant i el monitor o monitora.
 • Els i les monitores portaran mascareta durant tota l’estona.
 • Cal que els nens portin la mascareta posada en entrar.
 • També en casos en què el personal diferent de l’equip de treball entri en contacte amb els grups (amb o sense distància de seguretat).
 • Els infants han de portar mascareta de casa.
 • En el cas d’utilitzar mascaretes reutilitzables cal que els nens i nenes s’emportin les mascaretes a casa cada dia per tal de procedir a la seva desinfecció.

Actuació davant un cas possible de COVID-19

En cas de que un infant presenti algun d’aquests símptomes:

 • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Congestió nasal
 • Mal de coll
 • Mal de panxa 
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Malestar general o dolor muscular

Es procedirà a col·locar una màscara quirúrgica i l’aïllament de l’infant de la resta de participants acompanyat d’una persona responsable de l’activitat que portarà la mascareta quirúrgica.

Si els símptomes no són greus es contactarà amb la família perquè reculli al nen i contacti amb el CAP o el 061.

Si els símptomes són greus es contactarà amb el 112 i s’avisarà a la família.

I es seguiran les recomanacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.


FaLang translation system by Faboba

Sonic Ou de Pasqua JumpingClay

Guineu Ou de Pasqua Jumpingclay

jocs taula dobble

Os panda

comic online

Pollets pasqua

 casal estiu 2020 vila olimpica

Taller nadal quadrat

casal estiu 2020 poblenou

pintura mans exterior casal estiu

Per proporcionar-vos el millor servei, el nostre lloc web utilitza cookies. Pel sol fet de continuar navegant pel nostre lloc, esteu acceptant el nostre ús de les cookies. Politica de cookies