MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE

MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE

Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya. S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen l'adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

A continuació indiquem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran al nostre casal:

Entrades i sortides

 • Per tal de poder controlar la rotació de les persones que entren al centre i evitar aglomeracions en hores punta establirem torns d’entrada i de sortida que us farem arribar abans de l’inici de l’activitat.
 • En cas de coincidir amb més famílies demanem mantenir la distància de seguretat de dos metres.
 • No es permetrà l'entrada de cap familiar llevat en casos de necessitat. En aquest cas sempre s’haurà de fer amb mascareta, s’haurà de desinfectar amb gel hidroalcohòlic. Així doncs, el comiat i la rebuda dels infants s'haurà de realitzar a l'exterior.

Comprovació estat de salut

 • Abans de començar el torn cada família haurà de portar signada pel pare/mare o tutor legal de l’infant una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes al centre, d'informar al centre de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir-hi un contacte estret davant de qualsevol incidència. Aquesta declaració serà enviada per correu electrònic y caldrà omplira i signarla digitalment. 
 • Diàriament es farà una comprovació dels símptomes dels i les alumnes i del personal que assisteixen al centre. 
 • Si un infant o monitor te febre o presenta algun símptoma compatible amb el COVID-19 no podrà assistir al casal. Aquests símptomes son:
  • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
  • Tos
  • Dificultat per respirar
  • Congestió nasal*
  • Mal de coll*
  • Mal de panxa
  • Vòmits
  • Diarrea
  • Malestar general o dolor muscular

*Sempre que vagin acompanyats de febre o d'un altre símptoma del llistat.

Organització de grups i espais:

Sempre que sigu possible dividirem els infants en dos grups que estaran separats i intentarem fer el màxim d'activitats fora.

Responsable de seguretat i higiene

El/la responsable de seguretat i higiene, format/formada per l’organisme o organismes pertinents (Departament de Salut i Departament de Joventut de la Generalitat) per exercir com a tal, vetllarà per mantenir les condicions de seguretat i higiene dictades en el marc estratègic i es farà/n responsable/s de mantenir actualitzats els diferents documents i protocols que han de formar part de “l’Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures” (recull de protocols i mesures).

Hàbits d’Higiene

 • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre i en les diferents zones de treball
 • Els/les alumnes i monitors hauran de posar-se gel hidroalcohòlic al entrar i després rentar-se les mans amb profunditat.
 • De la mateixa manera hauran de posar-se gel hidroalcohòlic al sortir.
 • Tota persona que entri al centre haurà de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que posarem a l'entrada.
 • Quan s’estigui a fora el monitor/a portarà un gel hidroalcohòlic que anirà aplicant tants als nens com a ell/a mateixa en cas necessari.
 • El rentat de mans o desinfecció de manera sistemàtica: Abans de entrar i sortir del recinte, abans de començar i en finalitzar una activitat, abans i després d’esmorzar, abans i després de dinar, abans i després d’anar a l’WC abans i després d’esternudar o tossir.

Neteja i desinfecció

 • Neteja del centre en profunditat una vegada al dia.
 • Desinfecció de zones comunes diverses vegades al dia.
 • Es desinfectaran els lavabos diverses vegades al llarg del dia
 • Es desinfectaran els espais i materials que s’han fet servir després de cada activitat.
 • Sempre que sigui possible es deixarà una o dues portes obertes del local per tal de que hi hagi ventilació continuada i creuada.

Material i equipament

 • A l’inici de setmana donarem el material que necessita cada infant per tota la setmana i el guardarà en un espai reservat només per ella.
 • Material personal que s’ha de portar de casa (Tot marcat amb el nom)
  • Un estoig marcat amb el nom amb:
   • Llapis per dibuixar
   • Goma
   • Tisores
   • Llapis de colors, ceres o retoladors
   • Tub de cola
  • Ampolleta d’aigua o cantimplora marcada amb el nom
  • Gorra
  • Esmorzar dintre d’una carmanyola tancada marcada amb el nom
  • Mascareta higiènica o reutilitzable posada al entrar i una bossa hermètica o una capseta marcades amb el nom on posar la màscara en cas de no utilitzar-la i garantir així la seva higiene. 
  • Mascareta de recanvi a la motxilla.
  • Cada alumne/a disposarà d’un espai fixe marcat amb el nom on deixarà les seves pertinences així com el material que porti de casa durant tota la setmana.

Ús de mascaretes:

 • Tots els assistents al casal hauran de portar la mascareta.
 • Cal que els nens portin la mascareta posada en entrar.
 • Cal portar una funda per deixar la mascareta en cas de no utilitzar-la i una mascareta de recanvi per si s'ha de canviar.
 • En el cas d’utilitzar mascaretes reutilitzables cal que els nens i nenes s’emportin les mascaretes a casa cada dia per tal de procedir a la seva desinfecció.

Actuació davant un cas possible de COVID-19

En cas de que un infant presenti algun d’aquests símptomes:

 • Febrícula o febre (a partir de 37,5 ºC)
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Congestió nasal
 • Mal de coll
 • Mal de panxa 
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Malestar general o dolor muscular

Es procedirà a col·locar una màscara quirúrgica i l’aïllament de l’infant de la resta de participants acompanyat d’una persona responsable de l’activitat que portarà la mascareta quirúrgica.

Si els símptomes no són greus es contactarà amb la família perquè reculli al nen i contacti amb el CAP o el 061.

Si els símptomes són greus es contactarà amb el 112 i s’avisarà a la família.

I es seguiran les recomanacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.

Podeu consultar els protocols oficials del PROCICAT pel que fa a les activitats de lleure de l'estiu.

FaLang translation system by Faboba

Per proporcionar-vos el millor servei, el nostre lloc web utilitza cookies. Pel sol fet de continuar navegant pel nostre lloc, esteu acceptant el nostre ús de les cookies. Politica de cookies